Om Adventure Dog Conference

Adventure Dog Conference är en serie konferenser med hunden som tema, där syftet har varit, och är, att sprida kunskap om denna magnifika varelse. Konferensen är årligen återkommande, och har varje år haft ett specifikt tema. Den första arrangerades 2001, och handlade om hundens ursprung, och kallades därför lämpligt nog för Urhundskonferensen; nästföljande om hundens extremt goda luktsinne, och kallades Luktsinnet ur olika vinklar, och så vidare. Nu när man hållit på i över tio år kanske man skulle kunna tro att det är risk att ämnesområdena är på väg att ta slut. Men så är inte fallet; för den som tänker efter lite, så blir det snabbt uppenbart att det finns i det närmaste oändligt många aspekter på hunden, som är väl värda att granskas och analyseras i detalj.

Historien om hur Adventure Dog Conference började är också den väl värd att berätta. Grundaren av konferensen blev helt enkelt mycket intresserad av ett antal Kambodjanska hundar. Han ville sedan helt enkelt träffa ägarna till de totalt sju sådana hundar som fanns i Sverige vid tiden. I stället för att göra som kanske du eller jag skulle gjort, fick han idén att ordna en träff, med minst en intressant föreläsare, som skulle kunna tänkas locka dessa hundägare. Att få tag på föreläsare visade sig lättare gjort än sagt, och snabbt växte det hela till något mycket större; det som skulle bli den första Adventure Dog Conference. Syftet är dock det ursprungliga: att stilla nyfikenhet om hundar.

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Om Adventure Dog Conference

Detta hände på IAHAIO 2010 – Del 2

Att gå igenom alla de föredrag och anföranden som hölls under IAHAIO 2010 i Stockholm är inte helt lätt, men låt oss här presentera några av dem lite närmare.

An animal assisted therapy (AAT) programme for children with HIV infection
Som framgår av anförandets namn så behandlades här ett mycket allvarligt ämne. Att djur kan fungera väl som terapihjälp är välkänt, även om djupare kunskap om det hela ofta saknas. Detta var dock en långt ifrån ytlig presentation. Undersökningen syftade till att se om interaktion med en hund kunde hjälpa HIV-smittade barn att verbalisera sina olika känslor. Undersökningens resultat visade på att interaktion med hundar hade stor påverkan på barnen, och hjälpte dem att öppna upp sina känslor.

Animal welfare education: better understanding by more information and respect
Undersökningar visar att kunskapen om djurens situation inom lantbruket är väldigt dålig hos många, vilket får olika negativa konsekvenser, främst då att många tror att djurens situation är betydligt sämre än den verkligen är. Slutsatsen är att ökad kunskap är viktig, och bör påbörjas så tidigt som möjligt. I detta är det bara att hålla med; ju bättre kunskapen om hur djurens situation ser ut i lantbruket, desto bättre blir kunskapen om djur i allmänhet och människa-djurinteraktion.

Detta var bara två av de många, många ämnen som behandlades under konferensen; av de övriga kan nämnas att de med Japansk utgångspunkt var riktigt intressanta, inte enbart från människa-djurinteraktionsperspektiv, utan även kulturellt, med tanke på likheter och olikheter, där likheterna övervägde.

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Detta hände på IAHAIO 2010 – Del 2

Detta hände på IAHAIO 2010 – Del 1

Den tolfte av IAHAIO:s var tredje år återkommande konferenser på ämnet människa-djurinteraktion hölls 2010 i Sverige, till stor glädje för svenskar som är intresserade av ämnet. 1-4 juli gick det hela av stapeln i Stockholm, och huvudtema för årets konferens var husdjur; dess betydelse för ägarna och samhället i stort. Att detta är ett stort och viktigt ämne behöver knappast förklaras, med tanke på att det finns över en halv miljon hundägare i Sverige, och de som kommer i kontakt med dem på en daglig basis är betydligt fler.

Konferensen öppnades av jordbruksministern, och om hans öppningsanförande finns inte så mycket att säga. Inte direkt revolutionerande, och mer eller mindre vad man kunde förvänta sig av en politiker, på gott och ont. Vad gäller konferensen i övrigt, så måste sägas att programmet var enormt. Att kunna tillgodogöra sig allt under de fyra dagarna var helt enkelt inte möjligt. Det är som det ska vara med en konferens som bara återkommer var tredje år; det som sägs ska helt enkelt tålas att diskutera och analysera under mycket lång tid. Under de fyra dagarna levererades över 80 muntliga framställningar, tillsammans med nästan 20 olika workshops. Ämnena pendlade från det mycket akademiska, som oxytocinets betydelse inom människa-djurinteraktion, till många studier om relationen mellan människor och främst hundar.

IAHAIO 2010 var kort sagt en fullspäckad konferens, full av information om människor och husdjur, att det känns som ett privilegium att kunna ha upplevt det hela på plats; men även den som inte var där kan ta del av mycket av informationen, bland annat från IAHAIO:s hemsida.

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Detta hände på IAHAIO 2010 – Del 1