IAHAIO

Bakom den något otympliga akronymen döljer sig International Association of Human-Animal Interaction Organizations, eller Internationella Sammanslutningen för Människa-Djurinteraktionsföreningar. I korthet är det en paraplyorganisation för alla de föreningar som är verksamma inom detta område. Om man ska hårdra det hela, så täcker detta i princip alla organisationer som på något sätt handlar om djur, men i praktiken är det en aning mer begränsat. IAHAIO arbetar för att förbättra interaktionen mellan människa och djur på en mängd olika sätt; från att försöka upplysa till att påverka makthavare på olika sätt. Ett av de sätt detta sker på är genom att vart tredje år hålla en internationell konferens i ämnet, och 2010 var det Sverige som var värd för det hela.

Rent formellt så grundades IAHAIO 1992, men i praktiken så har man funnits längre tid än så. Konferenser med inriktning på interaktionen började hållas på en treårsbasis 1977, och då dessa treårskonferenser än idag är en av de viktigaste delarna av IAHAIO:s verksamhet, kan man säga att IAHAIO i praktiken funnits sedan 1977. Det var 1990, året efter 1989 års konferens i Monaco, som initiativ togs till ett mer konkret samarbete mellan människa-djurinteraktionsorganisationer från olika länder. Från 1992 års konferens i Montreal och framåt så har så dessa konferenser arrangerats i IAHAIO:s namn. Men dessa konferenser är inte det enda IAHAIO ägnar sig åt, även om det kanske är via dessa som de flesta får kännedom om organisationen. Konferenserna är en av de tre grundläggande sakerna som IAHAIO ägnar sig åt.

Av de tre saker som IAHAIO har listade som ett av sina tre konkreta huvudmål. De andra två är att för det första hålla ett årligt möte med de olika medlemsgrupperna, och för det andra att stå bakom uttalanden och resolutioner gällande människa-djurinteraktion. IAHAIO är på så sätt huvudsakligen en administrativ organisation, som får kraft från de olika medlemsförbunden, som samtidigt stärks av IAHAIO. Som enskild individ som verkar inom människa-djurinteraktionsområdet så kommer man med stor sannolikhet att bedriva sin verksamhet inom en av de många olika medlemsorganisationerna, eller i en organisation som inte direkt är medlem av IAHAIO.